Czy wiesz, że w Polsce od kilku lat żyjemy coraz krócej ?

„Szlachetne zdrowie
nikt się nie dowie
jako smakujesz
aż się zepsujesz „
Jan Kochanowski
„ZDROWIE „ fragment

 

Polska służba zdrowia  jest najważniejszym segmentem życia społecznego , z którego naprawą nie są w stanie uporać się  żądne rządy  od dziesiątek lat . Rząd PIS   jest   szczególnym rekordzistą w tym względzie. Wbrew głoszonym  zapewnieniom – rząd  PIS   nie słucha postulatów  suwerena ;

niepełnosprawnych  , wobec których  postępował wyjątkowo okrutnie, lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych i średniego personelu, ekologów  broniących  środowiska  przed degradacją , zanieczyszczeniem,szerokich rzesz  specjalistów z zakresu ochrony zdrowia.                                

Aktualna sytuacja  wskazuje na   postępującą zapaść, na która ostro wskazywali   dwa lata termu lekarze – rezydenci, oszukani w końcu  protestów głodowych przez rządzących z PIS. 

Na postępującą  zapaść   wskazują następujące dane :

 • średni  wiek pracującego  lekarza specjalisty  – to 49 – 56 lat
 • średni wiek pielęgniarki                                           –  to 55 lat
 • ogromne braki w dostępie do lekarzy specjalistów
 • liczba lekarzy  na 100.000 mieszkańców wynosi u nas 233 osoby ,przy średniej unijnej 356 lekarzy  na 100.000  mieszkańców , w Niemczech   410 a  maksymalnie w UE  650 / Luksemburg/
 • lawinowo zamykane są oddziały szpitalne  , szczególnie w miastach powiatowych  ,
 • lawinowo zwiększająca się umieralność – w 2018 roku umarło  414.000 osób , przy 401.000 osób w 2017 r.
 • notowana  ogromna liczba osób  umierających na SOR ach , w tym głównie z winy niewydolnej opieki szpitalnej,
 • braki w zaopatrzeniu aptek w leki ,

Głównym postulatem podnoszonym przez strajkujących lekarzy w 2018 roku było podniesienie wydatków Państwa  na ochronę zdrowia  w 2019 r  do wysokości 6,8 procent PKB –  do kwoty rzędu 125 mld zł. Rządzący nie chcą o tym słyszeć i planują dojście do wielkości 6 procent ale dopiero w 2025 roku. Zarzut o roszczeniach płacowych rezydentów podnoszono jako ostatni .

Aktualnie  rząd  RP przeznacza na ochronę zdrowia  731 euro na osobę  rocznie – mniej niż Bułgaria i Rumunia , przy średniej unijnej wynoszącej ponad 3.000 euro rocznie.

Najnowsza kontrola  działalności resortu zdrowia   przeprowadzona   przez NIK wiosną 2019 roku  sprowadziła się do   aż  32   rekomendacji co do potrzeby przeprowadzenia niezbędnych zmian.

Zakwestionowano przede wszystkim:

 • organizację systemu ochrony  zdrowia
 • finansowanie świadczeń medycznych
 • kształcenie personelu medycznego 
 • bezpieczeństwo pacjentów
 • obieg dokumentacji medycznych
 • system nieprzyjazny pacjentowi

Na to wszystko nakłada się jeszcze absurdalna walka rządzących z  odnawialnymi żródłami energii ,sprowadzanie gigantycznych ilości śmieci  ,sprowadzanie nieekologicznego węgla,  niszczenie  środowiska naturalnego poprzez wyręby chronionych puszcz ,  co paraliż ochrony    zdrowia jeszcze bardziej  pogłębia . Musimy się temu procesowi przeciwstawić !

                                                                           .

ABY  SIĘ TEMU  PRZECIWSTAWIĆ – IDZ  NA WYBORY 13.X.2019 !!!!!!!!!

Gazeta  Prawna

Bankier.pl

Główny Urząd Statystyczny

Naczelna Izba Lekarska

Plakaty do pobrania:

Plakat zdrowie– wersja PNG

Plakat zdrowie – wersja PDF