Okolice Jeleniej Góry

Zdjęcia wykonano we Wleniu i Jeżowie Sudeckim