Okolice Legnicy 27.09.2019

Akcja plakatowa objęła miejscowości: Rzeszotary, Kochlice, Głuchowice, Wiercień, Zimna Woda, Karczowiska, Raszówka, Lipiny, Raszowa Duża, Raszówka Mała, Miłoradzice, Miłosna, Niemstów, Parszowice, Wielowieś, Mierzowice, Lisowice.