Okolice Legnicy 28.09.2019

Oplakatowano miejscowości:

Biernatki., Chełm, Dębice, Janowice, Kępy, Kosiska, Koskowice, Księgienice, Ruja, Strzałkowice, Szymanów, Taczalin, Tyniec Legnicki, Usza, Zawadka.