Okolice Legnicy

W okolicy Legnicy odwiedziliśmy miejscowości: Dobrzejów, Rzeszotary, Kochlice, Głuchowice, Grzymalin, ponownie inną część Rzeszotar, Pątnówek, Jakuszów, Jezierzany, Miłkowice, Siedliska, Studnicę, Goślinów, Gniewomierowice, Ulesie, Bobrów, Lipce, Biernatki, Chełm, Dębice, Dzierżkowice, Janowice, Koskowice, Księgnice, Strzałkowice, Szymanów, Taczalin, Tyniec Legnicki, Usza, Zawadka.