Okolice Namysłowa

Namysłowski patrol rowerowy oplakatował następujące miejscowości:

Rychnów, Kamienna, Michalice, Bukowa Śląska i  Namysłów.