Okolice Wrocławia 10.10.2019

Dosłane zdjęcia z akcji „zdrowie”. Oplakatowane miejscowości: Gałowice, Kobierzyce, Kuklice, Łomża, Milim, Pełczyce, Turów, Wilczków, Wojkowice, Żerniki Wrocławskie, Żurawina.