Wleń 28.09.2019

Oplakatowano miejsca:

1. Słup „gminny”

2. Naprzeciwko szkoły/przedszkola

3. Obok piekarni

4. Przy wejściu na kościelny cmentarz

5. Tablica przy głównym przystanku PKS , Słup przy drodze obok bloków