Czy wiesz, że przeciętna polska rodzina zapłaci w 2020 za prąd ponad 500zł więcej?

Podwyżki cen energii elektrycznej są nieuniknione, a za prąd Polacy będą płacić więcej już jesienią tego roku. Według analityków po 2020 w Polsce będą najwyższe w Europie ceny hurtowe energii. Wyższe rachunki za prąd otrzymamy wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcami czy indywidualnymi użytkownikami. Podwyżki cen prądu wywołają stopniowy wzrost cen we wszystkich branżach gospodarki. Wzrost cen będący pochodną cen energii elektrycznej może spowodować zmniejszenie konkurencyjności naszej gospodarki. Polskim firmom trudniej będzie się przebić z ofertą na rynkach zagranicznych.

Przyczyn tego zjawiska jest wiele, jednak najważniejszy jest wzrost ceny nabycia uprawnień do emisji CO2, która w ubiegłym roku wzrosła do 25 euro za tonę. Cena uprawnień może rosnąć w kolejnych latach i sięgnąć nawet 40 euro.

Polska gospodarka jest uzależniona od węgla. Według ekspertów to uzależnienie sięga 80 procent. Coraz większe problemy polskich kopalni spowodowane niedofinansowaniem branży i coraz trudniejszy dostęp do wyeksploatowanych złóż powodują ciągły wzrost cen węgla. Niedobory tego surowca są importowane głównie z Rosji (78%). Alternatywą energetyczną dla gospodarki zmniejszającą emisję CO2 miały być programy OZE promujące produkcję energii ze źródeł odnawialnych, głównie przez elektrownie wiatrowe i słoneczne. Do 2015 Polska była największym rynkiem energetyki wiatrowej w Europie pod względem budowy nowych elektrowni zasilanych wiatrem. Niestety, po wprowadzeniu przez obecnie rządzących w 2016 tzw. ustawy „antywiatrakowej” nastąpił regres w tej branży.

Budowa nowych elektrowni wiatrowych stanęła, a stosunek energii wyprodukowanej z tych bez-emisyjnych źródeł do całości energii wytwarzanej w kraju pogorszył się.

Zmniejszenie emisji CO2 wymaga zmiany polityki energetycznej państwa, poniesienia ogromnych nakładów na budowę bezemisyjnych źródeł wytwarzania energii, a także stworzenia korzystnych warunków prawno-ekonomicznych do rozwijania tych źródeł przez podmioty prywatne i osoby fizyczne.

W kontekście tak potrzebnych zmian niezrozumiałe są działania rządu powodujące utratę wielu miliardów złotych z programów pomocowych UE, przeznaczonych na poprawę czystości powietrza przez zmniejszenie emisji CO2 i związanych z tym innych nieobojętnych dla zdrowia ludzkiego zanieczyszczeń.

Linki do źródeł informacji:

Money.pl

Bezprawnik.pl

Spidersweb.pl (Bizblog)

Forbes.pl

Business Insider

Gramwzielone.pl

Nettg.pl

Plakaty do pobrania:

Plakat prąd – wersja PDF

Plakat prąd– wersja PNG

Prosimy o nieumieszczanie plakatów w miejscach, w których jest to zabronione.